Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

Tema generală a catedrei:

Mecanismele fiziologice de reglare voluntar-involuntară a funcţiilor vegetative

Direcţiile stiintifice în cadrul temei:

1. Reglarea patter-nului respiratiei in hiperventilaţie.

2. Influenţa tripsinei asupra contractilităţii venei porte.

3. Influenţa probelor respiratorii asupra variabilităţii ritmului cardiac.

4. Evaluarea sistemului proteaze/antiproteaze în disfuncţii pulmonare acute.

5. Evaluarea reacţiilor tisulare locale şi a structurilor nervoase periferice la acţiunea undelor electromagnetice cu intensitate mică.

Informaţii despre susţinerea  tezelor:

Teza de doctor în ştiinţe medicale: Effets ventilatoire cardiaque de l’hyperventilation volontaire-etude chez les volontaires sains et les patients souffrant de trouble panique, competitor T. Besleaga, anul susţinerii – 2012. Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa. Acord interuniversitar de cotutelă în efectuarea tezei de doctorat cu participarea Alianţei Franceze din R. Moldova. Conducătorul tezei de doctorat, prof.univ. – V. Vovc.