Colaborare internaţională

1. Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa. Acord inter-universitar de co-tutelă în efectuarea tezei de doctorat, cu participarea Alianţei Franceze din R. Moldova.

Conducător teză de doctor – V. Vovc, prof.univ. Effets ventilatoire cardiaque de l’hyperventilation volontaire-etude chez les volontaires sains et les patients souffrant de trouble panique, competitor T. Besleaga, anul susţinerii – 2011

2. Centrul de somnologie a Universităţii Joseph Fourier, Grenoble, Franţa, Prof. Patrick Levy. Acord de colaborare. Fiziologia şi patologia somnului. V. Vovc, prof.univ.