Regulamentul intern al catedrei la disciplina Fiziologia omului (pentru studenti).

 

1.Studentii  la catedra Fiziologia omului si Biofizica sint obligati sa respecte normele de conduita, avind un comportament adecvat, cu pastrarea si mentinerea in buna ordine atat a patrimoniului Universităţii cat si al catedrei,  respectind Regulamentul de ordine interioară, regulile elementare de securitate şi a tehnicii antincendiare.

2.Distrugerea mobilierului, aparatajului si a instrumentelor, precum si disparitia acestora, se restituie conform preturilor in vigoare. Este categoric interzis accesul studentilor la laptopurile si televizoarele din salile de studii in lipsa profesorului; reparatia acestora se va efectua din contul grupei.

3.Absentele la lectiile practice se recupereaza cu permisiunea decanatului, conform graficului de recuperare a restantelor la profesorul de serviciu. Timpul recuperarii absentei este egal cu  durata lectiei practice.

4.Fiecare totalizare  (test+raspuns oral)  poate fi sustinuta de 3 ori (conform graficului primirii restantelor  profesorului) in perioada pina la totalizarea pe capitolul urmator. Nota finala ramane nota de la ultima incercare.

5.Studentii cu absente  si cu note negative la totalizari nu se admit la examen. In ultima saptamina a semestrului (saptamina de atestare) se permite recuperarea la o totalizare.

6.La sfirsitul fiecarui semestru studentii sustin proba  deprinderilor  practice, care poate fi sistinuta nu mai mult de 3 ori. Nota finala  se considera ultima nota.

7. Tentativa de copiere  la totalizare si proba deprinderilor practice se penalizeaza cu anularea notei si interzicerea recuperarii curente.

8.Atestarea la finele I semestru poate fi efectuata conditionat cu proba  deprinderilor  practice  pozitiva si ultima  totalizare negativa, dar media nu mai mica de 5.

9. Frecventa lectiilor de curs este obligatorie.

10.Caietul  de procese verbal (cu toate procesele verbale semnate) se prezinta la totalizari si in ultima saptamina a anului de studii.

Aprobat la sedinta catedrei din  02.02.2018 Proces verbal N 14.

Seful catedrei de fiziologie a omului si  biofizica,

profesor universitar                                                                        V.Vovc