Публикации

Монографии

BELIC, O., ŞTEFANEŢ, M., CATERINCIUC, I. ş. a.  Aparatul legamentar al uterului. Chişinău: Medicina, 2009, 123 p.

МОЛДОВАНУ, И., ВОВК, В. Профиль вегетативных расстройств. Кишинев, 2011,  47 с.

MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S., VOVC, V., ş.a  Profilul vegetativ motor: Ghid practic. Chişinău, 2010, 35 p.

SAULE, A. Gerontologie. Chişinău: Epigraf, 2009. 315 p.

Книги

BAJUREA, S., COJOCARU, I., ARAMA, E., VOVC, V. Curs de Fizică pentru studenţi străini. Ghişinău: Medicina, 2011. 125 p.

CROITORU, D., VOVC, V., COJOCARU, I. Practical papers of medical biophysics. Second edition. Chisinau: Medicina, 2010. 220 p.

CROITORU, D., VOVC, V., CROITORU, R. HOTINEANU, I. Biofizica Medicală: Prelegeri, exerciţii.Chişinău: Digital Hardware, 2010. 221 p.

CROITORU, D., GAŢCAN, Ş., CROITORU, BURLACU, R. Biofizica Medicală: Lucrări practice, demonstraţii, exerciţii. Chisinau: Elena-V.I., 2009. 258 p.

PETROV, M., VOVC, V., COJOCARU, I. Medical biopysics: Lectures. Second edition. Chisinau: Medicina, 2010. 181 p.

PETROV, M., VICTOR, V. Medical biophysics: Culegere de prelegeri. Curs. USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2009, 150 p.

SAULEA, A., TACHE, S. Fiziologia sistemului cardiovascular. Cluj-Napoca: Risoprint, 2011.

SAULEA, A., TACHE, S. Fiziologia sistemului excretor. Cluj-Napoca: Risoprint, 2006, 148 p.

SAULEA A. Fiziologia sistemului stomatognat.  Chişinău: Epigraf, 2009, 208 p.

КРОИТОРУ, Д., АРАМЭ, Е., ВОВК, В., ЯЦУХНО, В. Лабораторный практикум по медицинской биофизике. Лабораторные работы. Демонстрации. Упражнения. Ghişinău: Medicina, 2011. 319 p.

Публикации

SAULEA, A., VOVC. V., LOZOVANU, S., ş. a. Fiziologie experimentală: culegere de lucrări practice la fiziologie. Chişinău: Medicina,  2008, 238 p.

SAULEA, A., VOVC. V., LOZOVANU, S. ş. a. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru studenţi. Chişinău: Medicina, 2008.

SAULEA, A., VOVC, V., LOZOVANU, S., ş. a. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru profesori. Chişinău: Medicina, 2008.

SAULEA, A., VOVC, V., LOZOVANU, S. ş. a.  Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru consultanţi. Chişinău: Medicina, 2008.

VOVC, V. LOZOVANU, S., GANENCO, A. ş. a  Experimental physiology: Guide for Practical Classes in Physiology.  Chişinău,  2013. 102 p.