Default Header Image

scurt istoric

Catedra de fiziologie a fost fondată în anul 1945, de profesorul universitar A. Zubkov, om emerit în ştiinţă din RSSM, descendent al ilustrului profesor M. Şaternikov, discipolul lui Ivan Secenov. Afirma­rea sa ca savant s-a realizat prin cercetări multila­terale de la secreţia pancreatică până la studierea rolului formaţiei reticulate în activitatea nervoasă. Poseda calităţi pedagogice şi oratorice impresionan­te. În perioada 1946-1951, Catedra a fost condusă de conferenţiarul E. Kucinski. În anii 1951-1967, la cârma Catedrei a revenit fondatorul ei, profesorul A. Zubcov, iar în anii 1967-1988, conducerea a fost preluată de dna profesor O. Şerstniov. Această perioadă a fost marcată de consolidarea bazei tehnico-materiale şi dezvoltarea metodologiei a procesului de studii şi a cercetărilor ştiinţifice. Totodată, a fost modificată denumirea Catedrei în fiziologie normală. În 1966, la Catedră a fost introdus cursul de biofizică, susţinut succesiv de către A. Zubkov, A. Saulea, A. Babin, I. Chiaburu. Una dintre realizările notorii ale Catedrei a fost editarea manualului de fiziologie (1966, 1972), printre ai cărui autori a fost şi A. Zubkov, tradus, apoi (1991), în limba română de către colaboratorii Catedrei.

În 1988,  şef al Catedrei devine profesorul universitar A. Saulea, doc­tor habilitat în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei de Ştiințe din România, om emerit al Republicii Moldova. Câmpul didactic şi ştiinţific a fost extins, cuprinzând şi disciplini clinice. A fost schimbată respectiv şi denumirea în Catedra de fiziologie şi reabilitare medicală. Procesul didactic şi cercetările ştiinţifice la catedră cunosc o dezvoltare şi modernizare continuă: a fost renovată aparatura didactică şi ştiinţifică, a fost introduse elemente de fiziologie virtuală, au fost publicate un şir de monografii ştiinţifice, manuale şi compendii pentru studenţi.

În anul 2009, Catedra a fost reorganizată sub denumirea actuală de fiziologie a omului şi biofizică, șef al acesteia fiind ales Victor Vovc, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. În perioada aceasta a fost renovat sediul Catedrei, a continuat consolidarea bazei tehnico-materiale a acesteia – sălile de studii a fost dotate cu mijloace de vizualizare (LCD TV) și calculatoare, a fost introdusă metoda de studii bazată pe analiza problemei (cazului clinic), a fost extins pachetul de programe didactice de fiziologie virtuală.