Default Header Image

scurt istoric

Catedra de fiziologie a fost fondată în anul 1945, de profesorul universitar A. Zubkov, om emerit în ştiinţă din RSSM, descendent al ilustrului profesor M. Şaternikov, discipolul lui Ivan Secenov. S-a afiramt ca savant prin cercetări multilaterale de la secreţia pancreatică până la studierea rolului formaţiei reticulate în activitatea nervoasă. Poseda calităţi pedagogice şi oratorice impresionante. În perioada 1946-1951, Catedra a fost condusă de conferenţiarul E. Kucinski. În anii 1951-1967, la cârma Catedrei a revenit fondatorul ei, profesorul A. Zubcov, iar în anii 1967-1988, conducerea a fost preluată de dna profesor O. Şerstniov. Această perioadă a fost marcată de consolidarea bazei tehnico-materiale şi dezvoltarea metodologiei a procesului de studii şi a cercetărilor ştiinţifice. Totodată, a fost modificată denumirea Catedrei în fiziologie normală. În 1966, la Catedră a fost introdus cursul de biofizică, susţinut succesiv de către A. Zubkov, A. Saulea, A. Babin, I. Chiaburu. Una dintre realizările notorii ale Catedrei a fost editarea manualului de fiziologie (1966, 1972), printre ai cărui autori a fost şi A. Zubkov, tradus, apoi (1991), în limba română de către colaboratorii Catedrei.

În 1988,  şef al Catedrei devine profesorul universitar A. Saulea, doctor habilitat în ştiinţe medicale, membru corespondent al Academiei de Ştiințe din România, om emerit al Republicii Moldova. Câmpul didactic şi ştiinţific a fost extins, cuprinzând şi disciplini clinice. A fost schimbată respectiv şi denumirea în Catedra de fiziologie şi reabilitare medicală. Procesul didactic şi cercetările ştiinţifice la catedră cunosc o dezvoltare şi modernizare continuă: a fost renovată aparatura didactică şi ştiinţifică, a fost introduse elemente de fiziologie virtuală, au fost publicate un şir de monografii ştiinţifice, manuale şi compendii pentru studenţi.

În anul 2009, Catedra a fost reorganizată sub denumirea actuală de fiziologie a omului şi biofizică, șef al acesteia fiind ales Victor Vovc, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. În perioada aceasta a fost renovat sediul Catedrei, a continuat consolidarea bazei tehnico-materiale a acesteia – sălile de studii a fost dotate cu mijloace de vizualizare (LCD TV) și calculatoare, a fost introdusă metoda de studii bazată pe analiza problemei (cazului clinic), a fost extins pachetul de programe didactice de fiziologie virtuală.