Default Header Image

Cercetare

Direcţiile ştiinţifice ale catedrei:

Tema generală a catedrei:

Mecanismele fiziologice de reglare voluntar-involuntară a funcţiilor vegetative

Direcţiile stiintifice în cadrul temei:

1. Reglarea patter-nului respiratiei in hiperventilaţie.

2. Influenţa tripsinei asupra contractilităţii venei porte.

3. Influenţa probelor respiratorii asupra variabilităţii ritmului cardiac.

4. Evaluarea sistemului proteaze/antiproteaze în disfuncţii pulmonare acute.

5. Evaluarea reacţiilor tisulare locale şi a structurilor nervoase periferice la acţiunea undelor electromagnetice cu intensitate mică.

Colaborare internațională

1. Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa. Acord inter-universitar de co-tutelă în efectuarea tezei de doctorat, cu participarea Alianţei Franceze din R. Moldova.

Conducător teză de doctor – V. Vovc, prof.univ. Effets ventilatoire cardiaque de l’hyperventilation volontaire-etude chez les volontaires sains et les patients souffrant de trouble panique, competitor T. Besleaga, anul susţinerii – 2011

2. Centrul de somnologie a Universităţii Joseph Fourier, Grenoble, Franţa, Prof. Patrick Levy. Acord de colaborare. Fiziologia şi patologia somnului. V. Vovc, prof.univ.

Informaţii despre susţinerea  tezelor:

Teza de doctor în ştiinţe medicale: Effets ventilatoire cardiaque de l’hyperventilation volontaire-etude chez les volontaires sains et les patients souffrant de trouble panique, competitor T. Besleaga, anul susţinerii – 2012. Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa. Acord interuniversitar de cotutelă în efectuarea tezei de doctorat cu participarea Alianţei Franceze din R. Moldova. Conducătorul tezei de doctorat, prof.univ. – V. Vovc.

CONDUCĂTORI AI TEZELOR DE LICENŢĂ/ MASTERAT SUSŢINUTE (2019)

Beşleagă Tudor. ABU SERHAN ANIS , grupa M1352, STATES OF AROUSAL AND CONSCIOUSNESS- NEURONAL CORRELATES.

Beșleagă Tudor. Awawdi Mahdi, grupa M1350,  COGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME.

Beşleagă Tudor. Hammouden Abdel, grupa M1352, NEURAL CORRELATES OF BREATHLESSNESS.

Beșleagă Tudor. IIssa Ali, grupa M1352,  SUPRAPONTINE REGULATION OF BREATHING-NEURAL CORRELATES.

Besleaga Tudor. Mohamed Awawdi, grupa M1348, MECHANISMS MEDIATING THE EFFECTS OF CHRONIC INTERMITTENT HYPOXIA.

Ganеnco Andrеi. Ali Abdirahman, grupa M1350, BRЕATHING RЕSPONSЕ IN COGNITIVЕCHALLЕNGЕS - NЕW THЕORЕTICAL AND CLINICAL ASPЕCTS.

Ganеnco Andrеi. Sarhan Ghadir, grupa M1350, NЕURONAL CORRЕLATЕS OF ЕMOTIONAL FЕЕLING: NЕW THЕORЕTICAL AND CLINICAL ASPЕCTS.

Lozovanu Svetlana.ABU JAMAH Rami, grupa M1365, PATTERN-UL RESPIRATOR LA PACIENȚII CU TULBURAREA DE PERSONALITATE DE TIP BORDERLINE.

Lozovanu Svetlana. Ana-Maria MARTNOS, grupa M1312, ANXIETATEA LA PACIENȚII CU TULBURĂRI DE PERSONALITATE ȘI TRATAMENTUL LOR PRIN TRAINING RESPIRATOR.  

Lоzоvanu Svetlana. Cotruta Mihai, gruрa M1312,  DISINERGIA RESРIRATОRIE TОRACО-ABDОMINALĂ LA РACIENȚII CU TULBURĂRI DE РERSОNALITATE.

Lozovanu Svеtlana. IRINA SAVIN, grupa M 1332,  MECANISMELE PSIHOFIZIOLOGICE ALE DURERII LA PACIENȚII CU TULBURĂRI DE PERSONALITATE.

Lozovanu Svеtlana. Khuri Khalil, grupa M1217, HIPERVENTILATIA PRELUNGITA, INFLUINȚA EI ASUPRA CREIERULUI, PSIHICULUI ȘI SISTEMULUI NERVOS.

Lupușor Adrian. Burlacenco Cristina, grupa M1312, STUDIEREA PATTERN-ULUI RESPIRATOR ÎN TIMPUL STĂRII DE VEGHE LA PACIENȚI CU TULBURĂRI DE RESPIRAȚIE ÎN SOMN.

Lupușor Adrian. Spinu Doina, grupa M1304, PRAGUL ALGIC LA PACIENȚII CU SINDROM DE APNEE-HIPOPNEE OBSTRUCTIVĂ ÎN SOMN CU ȘI FĂRĂ CEFALEE MATINALĂ.

Vovc Victor. Blajevschi Andrei, grupa M1320, VARIABILITATEA RITMULUI CARDIAC LA PERSOANELE CU TULBURARE DE PERSONALITATE DE TIP BORDERLINE ÎN PROBA CU DURERE.

Vovc Victor. Blajevschi Olesea, grupa M1320,  VARIABILITATEA RITMULUI CARDIAC LA PERSOANELE CU TULBURARE DE  PERSONALITATE DE TIP BORDERLINE ÎN PROBA CU HIPERVENTILAȚIE.

Vovc Victor.Sula Maria, grupa M1334, RELAȚIA ÎNTRE TULBURĂRILE DE PERSONALITATE ȘI PATTERN-UL RESPIRATOR.

 

Teme pentru teza de licenţă (diplomă) a studenţilor anului IV-V.

Notă.

  1. Temele propuse ţin de problematica de bază ştiinţifică a catedrei.
  2. Se vor folosi metodele de cercetare deja elaborate la Catedra  Fiziologia omului şi Biofizică, Catedra de Neurologie şi Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (prof. Ion Moldovanu), cu care colaborăm fructuos de mulţi ani.
  3. Temele poartă un caracter clinico-fiziologic sau de studiu teoretic cu implicarea exemplelor clinice. Lucrul cu pacienţii se va efectua în clinica Institutului ne Neurologie şi Neurochirugie sub îndrumarea colaboratorilor Institutului.
  4. Colectivul catedrei este gata să discute posibilitatea realizării şi a altor teme propuse de studenţi.

Temele.

Proba cu apnee voluntară: mecanismele psiho-fiziologice şi semnificaţia diagnostică în maladiile organice şi funcţionale.

 Hiperventilatia prelungita– problemă insuficient studiată a fiziologiei respiratorii: influienţa ei asupra creerului, psihicului, sistemului nervos vegetativ şi stării de conştienţă.

 Sindromul de hiperventilaţie: ce mecanisme controlează respiraţia „necontrolată”?

 Disinergia respiratorie toraco-abdominală la pacienţii cu stres cronic şi acut.

 Psihofiziologia respiraţiei. Concepţii noi şi abordări clinice.

 Sindromul de hiperventelaţie şi apraxia respiratorie. Studiu clinico-fiziologic (în colaborare cu catedra de neurologie – I.Moldovanu)

 Tulburări respiratorii funcţionale la pacienţii cu durere cronică şi tratamentul lor prin training respirator.

 Proba cu apnee voluntară: mecanismele psiho-fiziologice

 Influenta stresului asupra duratei si calitatii somnului.

 Incidenta dereglarilor de somn pentru contingentul studentilor – medici.

 Patogenia insomniilor. Conceptii si abordari clinice noi.

In cadrul catedrei activeaza cercul stiintific studentesc, unde studentii pot insusi metode de cercetare, metode de prelucrare si analiza a rezultatelor primite, pot oforma teze, articole pentru a prezenta la conferinte nationale si internationale.