Default Header Image

Fiziologia

 

 

Numele prenumele profesorului

Data și ora

e-mail

Link pe Google Meet

Victor Vovc

Marți  15.30-17.00

victor.vovc@usmf.md

meet.google.com/uqk-fhom-qbj

Svetlana Lozovanu

Marți  15.30-17.00

svetlana.lozovanu@usmf.md

meet.google.com/uqk-fhom-qbj

Boris Dragan

Marți, Joi 16.00-17.00

boris.dragan@usmf.md

meet.google.com/dkg-pwuj-uzz

Tudor Besleaga

Marți, Miercuri 16.00-17.00

tudor.besleaga@usmf.md

meet.google.com/pma-vhjw-xzd

Arnaut Oleg

Luni, Marți 16.00-17.00

oleg.arnaut@usmf.md

https://meet.google.com/due-aqrp-xri

Ojog Victor

Luni , Mercuri 16.00-17.00

victor.ojog@usmf.md

meet.google.com/yaz-vvri-yqi

Andrei Ganenco

Marți, Miercuri 16.00-17.00

andrei.ganenco@usmf.md

meet.google.com/yxg-axed-pud  

Aliona Dobrovolskaia

Marți, vineri 16.00-17.00

aliona.dobrovolskaia@usmf.md

meet.google.com/xcq-esdg-njv

Adrian Lupusor

Marți, miercuri 16:00-17:00

adrian.lupusor@usmf.md

meet.google.com/arx-ytpr-bfa

Ion Grabovschi

Luni, Miercuri 16.00-17.00

ion.grabovschi@usmf.md  

meet.google.com/hky-augk-jmk

Eugen Corețchi

Luni, Marți 16.00-17.00

eugeniu.coretchi@usmf.md

meet.google.com/zie-vxpa-ywp

Notă:

Se anunță recuperarea restanțelor istorice (anii de studii 3, 4, 5 și 6) la disciplina Fiziologie, pentru studenții tuturor facultăților. 

Modalitatea de desfășurare a examenelor pentru fiecare student va coincide cu modul de desfășurarea a acestora în sesiunea respectivă.

 Pentru studenții facultății stomatologie (anii 3, 4, 5) și celelalte facultăți (anii 4, 5, 6) care au finisat cursul de Fiziologie cu examen, se va organiza reexaminarea istorică pe data de 9 octombrie 2020 la ora 15.00, sub formă de probă oral. Pentru aceasta, accesați link-ul https://meet.google.com/oyi-jkos-uqz. La examen, vor fi admiși doar studenții care au recuperat toate totalizările și proba test-control din ambele semestre. Pentru recuperarea totalizărilor, accesați link-ul videoconferinței cu profesorul Dvs indicat în tabel conform orarului stabilit.

Recuperarea probei test-control va avea loc pe data de 6 octombrie (semestrul 1) și 8 octombrie (semestrul 2), la ora 16.00. Pentru aceasta, accesați link-ul cu profesorul Dvs cu 10 minute înaintea orei stabilite și urmați instrucțiunile profesorului.

Pentru studenții anului 3, care au finisat cursul de Fiziologie cu nota medie, aceasta va fi setată în SIMU pe data de 16 octombrie 2020 la ora 15.00. Pentru recuperarea totalizărilor, accesați link-ul videoconferinței cu profesorul Dvs indicat în tabel conform orarului stabilit.

Recuperarea probei test-control va avea loc pe data de 13 octombrie (semestrul 1) și 15 octombrie (semestrul 2), la ora 16.00. Pentru aceasta, accesați link-ul cu profesorul Dvs cu 10 minute înaintea orei stabilite și urmați instrucțiunile profesorului.

Pentru întrebări suplimentare, contactați profesorul Dvs. la adresa de e-mail indicată în tabel.

 Notă pentru studenții facultății Stomatologie (anul doi de studii)

Recuperarea totalizărilor poate fi efectuată prin accesarea link-ului videoconferinței cu profesorul Dvs din semestrul curent indicat în tabel. Pentru întrebări suplimentare, contactați profesorul Dvs. la adresa de e-mail indicată în tabel.

Recuperarea probei test-control va avea loc pe data de 13 octombrie, la ora 16.00. Pentru aceasta, accesați link-ul cu profesorul Dvs cu 10 minute înaintea orei stabilite și urmați instrucțiunile profesorului.

 

Примечание:

        Объявляется начало отработок (исторические задолженности) по дисциплине «Физиология» для студентов 3, 4, 5 и 6 курсов всех факультетов. Для дополнительной информации пройдите по ссылке https://fiziologie.usmf.md/ro/studenti-fiziologie/fiziologia

Форма проведения экзаменов для каждого студента совпадает с таковой на соответствующей сессии.

Для студентов стоматологического факультета (3, 4, 5 курсов) и других факультетов (4, 5, 6 курсов), окончивших дисциплину Физиология экзаменом, пересдача состоится 9 октября 2020 года в 15.00 (устный экзамен) по ссылке https://meet.google.com/oyi-jkos-uqz. К экзамену допускаются студенты, отработавшие все итоговые и оба компьютерных теста (8 положительных оценок). Для отработки итоговых перейдите по ссылке, указанной в таблице напротив Вашего преподавателя, согласно установленному расписанию.

Отработка компьютерного теста состоится 6 октября (1 семестр) и 8 октября (2 семестр) в 16.00. Для участия пройдите по ссылке, указанной в таблице напротив Вашего преподавателя за 10 минут до начала теста, и следуйте инструкциям.

Для студентов 3 курса, окончивших курс физиологии со средней оценкой, конечная оценка будет выставлена в SIMU 16 октября 2020 года в 15.00. Для отработки итоговых перейдите по ссылке, указанной в таблице напротив Вашего преподавателя, согласно установленному расписанию.

Отработка компьютерного теста состоится 13 октября (1 семестр) и 15 октября (2 семестр) в 16.00. Для участия пройдите по ссылке, указанной в таблице напротив Вашего преподавателя за 10 минут до начала теста, и следуйте инструкциям.

По дополнительным вопросам также обращайтесь к своему преподавателю (адрес электронной почты указан в таблице).

Примечание для студентов стоматологического факультета (второй год обучения)

Для отработки итоговых используйте ссылку видеоконференции, указанной в графе преподавателя текущего семестра. По дополнительным вопросам обращайтесь к своему преподавателю (адрес электронной почты также указан в таблице).

Отработка компьютерного теста состоится 13 октября в 16.00. Для участия пройдите по ссылке, указанной в таблице напротив Вашего преподавателя за 10 минут до начала теста, и следуйте инструкциям.

 

Note

It is announced the recovery of Physiology historical exams (3, 4, 5 and 6th years students) for students of all faculties.

The examination modality for each student will coincide with the examination modality in the respective session.

For the students of the Faculty of Dentistry (years 3, 4, 5) and the other faculties (years 4, 5, 6) who have finished the Physiology course with an exam, the historical re-examination will be organized on October 9, 2020 at 15.00, in the form of oral test. To do this, follow the link https://meet.google.com/oyi-jkos-uqz. Only students who have recovered all the concluding and the computer tests from both semesters will be admitted to the exam. To recover the marks, access the videoconference link with your teacher indicated in the table according to the schedule.

The recovery of the computer test will take place on October 6 (semester 1) and October 8 (semester 2), at 16.00. To do this, follow the teacher's link 10 minutes before the scheduled time and follow the teacher's instructions.

For 3rd year students, who have finished the Physiology course with an average mark, it will be set in SIMU on October 16, 2020 at 15.00. To recover the concluding tests, access the teacher's videoconference link indicated in the table according to the schedule.

The recovery of the computer test will take place on October 13th (semester 1) and October 15th (semester 2), at 16.00. To do this, follow the teacher's link 10 minutes before the scheduled time and follow the teacher's instructions.

For further questions, contact your teacher at the email address listed in the table.

Note for 2nd year students of the Stomatology Faculty

The recoveries can be done, with your teacher from the current semester, by accessing the video conference link which can be found in the table. For further questions, contact your teacher at the email address listed in the table.

The recovery of the computer test will take place on October 13, at 16.00. To do this, follow the teacher's link 10 minutes before the scheduled time and follow the teacher's instructions.

 

 
 

Regulamentul  intern al catedrei / Регламент кафедры / Statute of the Department

 
Material didactic
 
Procesul didactic
 
ORAR RECUPERĂRI RESTANȚE ISTORICE

 

 
Cercul științific