Default Header Image

Fiziologia

 

 

Recuperări / Recoveries / Отработки

În atenția studenților tuturor anilor de studii de la toate facultățile care au restanțe ISTORICE la disciplina Fiziologie. 

Se anunță perioada de recuperare istorică între 21.11.22 și 02.12.22. Reexaminarea istorică va avea loc pe 25 noiembrie pentru facultatea Stomatologie și pe 21 și 25 noiembrie 2022 pentru celelalte facultăți.

Vă informăm că puteți recupera totalizările, absențele sau testele semestriale de luni până joi, în intervalul 16.00- 18.00 la profesorul de serviciu la catedră.

 

Вниманию студентов всех курсов, всех факультетов имеющих ИСТОРИЧЕСКИЕ задолженность по дисциплине «Физиология».

Объявляется период исторических отработок с 21.11.22 по 02.12.22. Историческая переэкзаменовка состоится 25 ноября для стоматологическом факультете и 21 и 25 ноября 2022 года для остальных факультетах.

Сообщаем Вам, что отработать итоговые, пропуски или семестровые тесты можно с понедельника по четверг с 16:00 до 18:00 у дежурного преподавателя на кафедре.

 

For the attention of all year students from all faculties who have negative marks or absences in the Physiology discipline.

The historical recovery period between 21.11.22 and 02.12.22 is announced. The historical re-examination will take place on November 25 for the Faculty of Dentistry and on November 21 and 25, 2022 for the other faculties.

We inform you that you can recover HYSTORICAL concluding tests, absences or semestrial tests from Monday to Thursday, between 4:00 p.m. and 6:00 p.m. at the teacher on duty at the department.

 

Graficul de recuperare / recovery schedule / график отработок

 
Regulamentul catedrei / Регламент кафедры / Statute of the Department
 
Material didactic
 
Procesul didactic
 
Cercul științific
 
Realizat
 
Planificat

Stimați studenți

Luni, 28.11.22, între orele 16.30-17.30,  se va petrece ședința cercului științific studențesc la Fiziologie

Programul sedintei va include propunerea temelor de cercetare si discutarea planului tematico-calendaristic al ședințelor cercului științific studențesc

Pentru detalii puteți scrie pe adresa tudor.besleaga@usmf.md

Teme propuse pentru studenți

  • Ritmurile circadiene ale funcțiilor fiziologice. Dr hab șt med, Prof univ. Vovc Victor
  • Evaluarea potențialul predictiv ale indicatorilor biochimici de rutina în traumatisme severe. Dr hab șt med conf. univ. Arnaut Oleg
  • Rolul celulelor Cajal în automatismul mușchilor netezi. Asist univ.  Ojog Victor

 

 

Дорогие студенты,

В понедельник 28.11.22 с 16.30-17.30 состоится заседание студенческого научного кружка по физиологии.


За подробностями можете писать по адресу tudor.besleaga@usmf.md