Default Header Image

Fiziologia

 

Numele/prenumele profesorului

Data și ora

e-mail

Link pe Google Meet

Victor Vovc

Marți 15.30-17.00

victor.vovc@usmf.md

meet.google.com/uqk-fhom-qbj

Svetlana Lozovanu

Marți 15.30-17.00

svetlana.lozovanu@usmf.md

meet.google.com/uqk-fhom-qbj

Boris Dragan

Luni, Marți, Joi 16.00-17.00

boris.dragan@usmf.md

meet.google.com/dkg-pwuj-uzz

Tudor Besleaga

Marți, Miercuri, Joi16.00-17.00

tudor.besleaga@usmf.md

meet.google.com/pma-vhjw-xzd

Arnaut Oleg

Marți, Miercuri, Joi 16.00-17.00

oleg.arnaut@usmf.md

meet.google.com/zvf-ejky-eim

Ojog Victor

Luni, Mercuri, Joi 16.00-17.00

victor.ojog@usmf.md

meet.google.com/yaz-vvri-yqi

Andrei Ganenco

Marți, Miercuri, Joi 16.00-17.00

andrei.ganenco@usmf.md

meet.google.com/yxg-axed-pud  

Aliona Dobrovolskaia

Luni, Marți, Joi 16.00-17.00

aliona.dobrovolskaia@usmf.md

meet.google.com/xcq-esdg-njv

Adrian Lupusor

Luni, Marți, Miercuri 16:00-17:00

adrian.lupusor@usmf.md

meet.google.com/arx-ytpr-bfa

Ion Grabovschi

Luni, Miercuri, Joi 16.00-17.00

ion.grabovschi@usmf.md

meet.google.com/hky-augk-jmk

Eugen Corețchi

Marți, Miercuri, Joi 16.00-17.00

eugeniu.coretchi@usmf.md

meet.google.com/zie-vxpa-ywp

Notă: Recuperările notelor negative și a absențelor se poate efectua cu înștiințarea profesorului Dvs cu cel puțin o zi înainte la adresa de email indicată în tabel

Orarul susținerii probei test la calculator

 

 
 

EXAMEN / ЭКЗАМЕН / EXAM

 
Medicină 1 Rom / Rus

Stimați studenți, Vă anunțăm despre începutul examenelor la disciplina Fiziologie.

Pentru a susține proba test la calculator, înregistrați-vă, până la test, la cursul pe platforma MOODLE Fiziologie SEMESTRU de Primăvară, http://e.usmf.md/course/view.php?id=80 , cheia de înrolare pentru fiecare grupă este numărul grupei din SIMU (Ex: M1901, F1901, S1901, SP1901, M1976p etc).

Orarul susținerii probei test la calculator, pentru fiecare grupă, este următorul:

            21 iunie 2021, Luni

            12.00-14.00

M1901 meet.google.com/xcq-esdg-njv

M1902 meet.google.com/yaz-vvri-yqi 

M1903 meet.google.com/pas-giuv-wbm 

M1904 meet.google.com/dkg-pwuj-uzz 

M1905 meet.google.com/zie-vxpa-ywp

            14.00-16.00

M1906 meet.google.com/hky-augk-jmk

M1907 meet.google.com/zie-vxpa-ywp

M1908 meet.google.com/sdz-bpqf-chb 

M1909 meet.google.com/yrx-iwqr-pfw 

M1910 meet.google.com/arx-ytpr-bfa

             16.00-18.00

M1911 meet.google.com/yxg-axed-pud 

M1912 meet.google.com/vub-cgen-sym 

M1913 meet.google.com/zie-vxpa-ywp

M1914 meet.google.com/arx-ytpr-bfa 

M1915 meet.google.com/pma-vhjw-xzd

             8.00-10.00

M1916 meet.google.com/hky-augk-jmk

M1917 meet.google.com/yaz-vvri-yqi 

M1918 meet.google.com/arx-ytpr-bfa 

M1919 meet.google.com/xcq-esdg-njv

M1920 meet.google.com/zvf-ejky-eim 

IMPORTANT!

Studenții sunt obligați să se conecteze în videoconferință cu profesorul grupei cu 30 de minute înainte de timpul indicat în tabel. Linkul este indicat în tabelul de mai sus. Pentru întrebări suplimentare, contactați profesorul Dvs. la adresa de e-mail indicată în tabelul de mai sus..

Până la începutul examenului:

-fiecare student partajează ecranul și conectează microfonul. Utilizați un singur dispozitiv pentru accesul la test. Închideți toate celelalte ferestre / aplicații, în special programele de comunicare. Nu utilizați alte dispozitive, inclusiv căști;

- alegeți o incintă cu un grad ridicat de insonorizare pentru a nu transmite zgomote diverse în transmisie, fără o sursă puternică de lumină în spatele dumneavoastră (fereastră sau lumină artificială);

- asigurați-vă că bateria/alimentarea cu energie a dispozitivului de pe care urmează să susțineți testul sunt în stare bună de funcționare;

În timpul examenului:

- NU utilizați careva dispozitive sau aplicații de comunicare / recepționare a informației din afară;

- NU închideți fereastra/pagina testului sau videoconferinței cu profesorul Dvs.

După finisarea examenului:

- NU părăsiți videoconferința fără a partaja ecranul calculatorului Dvs. sau a urma alte indicații ale profesorului.

ORICE tentative de fraudare a testului se va penaliza cu anularea notei!

Nota va fi validată după ultima etapă de verificare a corectitudinii efectuării testului în Moodle.

Pentru întrebări suplimentare, contactați profesorul Dvs. la adresa de e-mail indicată în tabelul de mai sus.

 

Уважаемые студенты! Сообщаем вам о начале экзаменационной сессии по дисциплине «Физиология» .

Расписание :

21 июня 2021 г.

             10.00-12.00

M1923 meet.google.com/zvf-ejky-eim 

M1924 meet.google.com/xcq-esdg-njv

M1925 meet.google.com/yrx-iwqr-pfw 

M1926 meet.google.com/pma-vhjw-xzd

M1927 meet.google.com/yxg-axed-pud

Важно! Для сдачи экзамена студенты должны предоставить техническую поддержку необходимую для проведения онлайн-экзамена (компьютер, стабильное интернет-соединение, исправная видеокамера и микрофон).

До начала экзамена:

- каждый студент показывает экран и включает микрофон. Используйте ТОЛЬКО одно устройство для доступа к тесту. Закройте все остальные окна/приложения, особенно программы-мессенджеры. Не используйте другие устройства, включая наушники;

- сдавайте экзамен в помещении с высокой степенью звукоизоляции, чтобы различные шумы не мешали Вам и Вашим коллегам, без сильного источника света позади вас (окно или искусственный свет);

- убедитесь, что аккумулятор / блок питания устройства, с помощью которого вы собираетесь сдавать экзамен, исправны;

- оценка будет подтверждена только после проверки доступа учащегося к тесту с одного устройства;

Во время экзамена:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать какие-либо устройства или приложения для передачи / получения информации извне;

- НЕ закрывайте тестовое окно / страницу или видеоконференцию с учителем;

По окончании экзамена:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из видеоконференции, не предоставив общий доступ к экрану компьютера или не следуя другим инструкциям учителя.

ЛЮБАЯ попытка списать наказываться отменой оценки!

Оценка подтверждается техническим отделом после проверки правильности прохождения теста в Moodle.

 
Medicine 2
 
Medicină preventivă
 
Farmacie

 

 
Regulamentul catedrei / Регламент кафедры / Statute of the Department

 

Material didactic
 
Procesul didactic
 
Cercul științific