Default Header Image

Biofizica

 

O R A R U L PRIMEI RE-EXAMINARI LA BIOFIZICĂ
PENTRU STUDENŢII ANULUI I, SESIUNEA DE VARĂ PE ANUL 2021 – 2022.

 

N/r

G R U P E L E

ora

DATA PETRECERII
EXAMENULUI

Profesori

 1.  

SP- Bazele informaticii si tehnologii informationale

15.00

19.09.2022

Dobrovolschi

Gubceac

 1.  

Optometrie- Geometria, optica vizuala

15.00

30.09.2022

Ciobanu

Gubceac

 1.  

M2156p-M2162p- Biofizica

15.00

21.09.2022

Gubceac

 1.  

Farmacie- Biofizica farmaceutica

16.00 Simu

27.09.2022

Chiriac

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Aprobat la sedinţa catedrei  din ________ proces verbal Nr.___

Sef catedră Fiziología omului si  Biofízică,

Conferentiar universitar                                                                                          S. Lozovanu

 

 

 

 

 

 

Graficul de recuperare al notelor insuficiente curente la Biofizică și la Matematica

  Nr/r

Numele, Prenumele

Funcţia

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

 

1.     

 

Chetruș Petru

Conf.univ.

16.00-18.00

 

 

 

 

  petru.chetrus@usmf.md

2.     

 

Ciobanu Nellu

Conf.univ.

 

16.00-18.00

 

 

 

  nellu.ciobanu@usmf.md

3.     

 

Gubceac Natalia

Asis. univ.,șef studii

 

16.00-18.00

 

 

 

  natalia.gubceac@usmf.md

4.     

 

Chiriac Tatiana

Asis. univ.

 

 

 

16.40-18.40

 

 

  Chiriac.tatiana19@gmail.com

5.     

 

Bajurea Sergiu

Asis. univ.

 

 

 

16.00-18.00

 

  sergiu.bajurea@usmf.md

6.     

 

Dobrovolschi Veronica

Asis. univ.

 

 

16.00-18.00

 

 

 

  veronica.dobrovolschi@usmf.md

7.     

 

Iaţuhno Valentina

Asis. univ.

 

16.00-18.00

 

 

 

 

8.     

 

Untila Dumitru

Asis.univ.

 

16.00-18.00

 

 

 

  untila.dumitru@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficul de recuperare al notelor insuficiente, a absentelor si consultatii la Biofizică

  Nr/r

Numele, Prenumele

Funcţia

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

 1.  

Chetruș Petru

Conf.univ.

16.00-18.00

 

 

 

 

 1.  

Ciobanu Nellu

Conf.univ.

 

16.00-18.00

 

 

 

 1.  

Gubceac Natalia

Asis. univ., sef studii

 

 

 

 

 

 1.  

Chiriac Tatiana

Asis. univ.

 

 

 

16.40-18.40

 

 1.  

Bajurea Sergiu

Asis. univ.

 

 

 

 

 

 1.  

Dobrovolschi Veronica

Asis. univ.

 

 

16.00-18.00

 

 

 1.  

Iaţuhno Valentina

Asis. univ.

 

 

 

 

 

 1.  

Untila Dumitru

Asis.univ.

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Regulamentul catedrei / Регламент кафедры / Statute of the Department 
 
Material Didactic
 
Examene si reexaminari
 
Fișele disciplinelor