Default Header Image

Publicaţii

Monografii

ARAMĂ EFIM. Proprietățile optice ale sulfizilor multicomponenți stratificați. Chișinău: Sirius, 2004,199 p.

BELIC, O., ŞTEFANEŢ, M., ARAMĂ E., CATERENIUC, I. ş. a.  Aparatul legamentar al uterului. Chişinău: Medicina, 2009, 123 p.

МОЛДОВАНУ, И., ВОВК, В. Профиль вегетативных расстройств. Кишинев, 2011,  47 с.

MOLDOVANU, I., ODOBESCU, S., VOVC, V., ş.a  Profilul vegetativ motor: Ghid practic. Chişinău, 2010, 35 p.

SAULE, A. Gerontologie. Chişinău: Epigraf, 2009. 315 p.

Manuale

D. Croitoru, N. Gubceac, V. Vovc, P. Burlacu, R. Croitor. „BIOFIZICĂ MEDICALĂ: Lucrări practice. Demonstraţii. Exerciţii”, 2017.

D. Croitoru „BIOFIZICA MEDICALĂ”. Prelegeri. Chișinău, 2013.

D.Croitoru, V. Vovc, N.Gubceac, V.Tonu „Practical papers of Medical Biophysics” 2015

BAJUREA, S., COJOCARU, I., ARAMA, E., VOVC, V. Curs de Fizică pentru studenţi străiniGhişinău: Medicina2011. 125 p.

CROITORU, D., VOVC, V., COJOCARU, I. Practical papers of medical biophysics. Second edition. Chisinau: Medicina, 2010. 220 p.

CROITORU, D., VOVC, V., CROITORU, R. HOTINEANU, I. Biofizica Medicală: Prelegeri, exerciţii.Chişinău: Digital Hardware, 2010. 221 p.

CROITORU, D., GAŢCAN, Ş., CROITORU, BURLACU, R. Biofizica Medicală: Lucrări practice, demonstraţii, exerciţii. Chisinau: Elena-V.I., 2009. 258 p.

PETROV, M., VOVC, V., COJOCARU, I. Medical biopysics: Lectures. Second edition. Chisinau: Medicina, 2010. 181 p.

PETROV, M., VICTOR, V. Medical biophysics: Culegere de prelegeri. Curs. USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2009, 150 p.

SAULEA, A., TACHE, S. Fiziologia sistemului cardiovascular. Cluj-Napoca: Risoprint, 2011.

SAULEA, A., TACHE, S. Fiziologia sistemului excretor. Cluj-Napoca: Risoprint, 2006, 148 p.

SAULEA A. Fiziologia sistemului stomatognat.  Chişinău: Epigraf, 2009, 208 p.

КРОИТОРУ, Д., АРАМЭ, Е., ВОВК, В., ЯЦУХНО, В. Лабораторный практикум по медицинской биофизикеЛабораторные работы. Демонстрации. Упражнения. Ghişinău: Medicina, 2011. 319 p.

Culegeri 

SAULEA, A., VOVC. V., LOZOVANU, S., ş. a. Fiziologie experimentală: culegere de lucrări practice la fiziologie. Chişinău: Medicina,  2008, 238 p.

SAULEA, A., VOVC. V., LOZOVANU, S. ş. a. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru studenţi. Chişinău: Medicina, 2008.

SAULEA, A., VOVC, V., LOZOVANU, S., ş. a. Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru profesori. Chişinău: Medicina, 2008.

SAULEA, A., VOVC, V., LOZOVANU, S. ş. a.  Culegere de probleme pentru metoda de instruire bazată pe analiza problemei (cazului clinic) la disciplina Fiziologia omului: Compendiu pentru consultanţi. Chişinău: Medicina, 2008.

VOVC, V. LOZOVANU, S., GANENCO, A. ş. a  Experimental physiology: Guide for Practical Classes in Physiology.  Chişinău,  2013. 102 p.