Default Header Image

scurt-istoric

Catedra de fiziologie a fost fondată în anul 1945 de profesorul universitar A. Zubkov, Om Emerit în ştiinţă din RSSM, descendent al ilustrului profesor M. Şaternikov, discipolul lui Ivan Secenov. Afirma­rea sa ca savant s-a realizat prin cercetări multila­terale de la secreţia pancreatică până la studierea rolului formaţiei reticulate în activitatea nervoasă. Poseda calităţi pedagogice şi oratorice impresionan­te. În perioada 1946-1951 catedra a fost condusă de conferenţiarul E. Kucinski. În anii 1951-1967 la cârma catedrei revine fondatorul ei, profesorul A. Zubcov, iar în anii 1967-1988 catedra a fost condusă de profesoara O. Şerstniov. Această perioadă a istoriei catedrei este marcată de consolidarea bazei tehnico-materiale şi dezvoltarea metodologiei a procesului de studii şi a cercetărilor ştiinţifice. Denumirea catedrei se schimbă în „Fiziologie normală”. În 1966 la catedră a fost introdus cursul de biofizică susţinut succesiv de către A. Zubkov, A. Saulea, A. Babin, I. Chiaburu. Una din realizările notorii ale catedrei a fost editarea manualului de fiziologie (1966, 1972), printre autorii căruia a fost şi A. Zubkov,  tradus apoi (1991) în limba română de către colaboratorii catedrei.

În 1988 şef al catedrei devine profesorul universitar A. Saulea, doc­tor habilitat în ştiinţe medicale, membru-corespondent al Academiei de Ştiințe din România, Om Emerit al Republicii Moldova. Câmpul didactic şi ştiinţific al catedrei se extinde, cuprinzând şi disciplini clinice. Se schimbă respectiv şi denumirea catedrei în „Fiziologie şi Reabilitare Medicală”. Procesul didactic şi cercetările ştiinţifice la catedră cunosc în perioada aceasta o dezvoltare şi modernizare continuă: se renovează aparatura didactică şi ştiinţifică, se introduc elemente de fiziologie virtuală, se publică un şir de monografii ştiinţifice, manuale şi compendii pentru studenţi.

În anul 2009 catedra se reorganizează sub denumirea actuală: „Fiziologia Omului şi Biofizică”. Şef al catedrei devine Victor Vovc, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe medicale. În perioada aceasta se renovează sediul catedrei, continuă consolidarea bazei tehnico-materiale a catedrei – sălile de studii sunt dotate cu calculatoare şi mijloace de vizualizare (LCD TV), se introduce metoda de studii bazată pe analiza problemei (cazului clinic), se extinde pachetul de programe didactice de fiziologie virtuală.

În anul 2013, profesorul Efim Aramă a devenit membru titular (academician) al Academiei Internaționale de Științe a Școlii Superioare și academician al Academiei de Știință a Europei Centrale.